About

Vassil Vidinsky is an Associate Professor of Philosophy at Sofia University “St. Kliment Ohridski.” He is the head of the MA Program “History of Philosophy and Contemporary Philosophy” and a member of the East European Network for Philosophy of Science. His main fields of study include Early Modern Philosophy, Philosophy of Science and Philosophy of Culture. His most recent book is Случайности. Историческа типология [Contingencies. A Historical Typology](SUP, 2017).

Other Publications

Articles in English:

Vidinsky, Vassil (2020) – (Post)phenomenological Approach to Homo Sapiens Technicus; – Balkan Journal of Philosophy; том 12, брой 1 [Human Nature in the Age of Radical Biotechnological Advances], стр. 31–36; DOI:10.5840/bjp20201215

Vassil Vidinsky (2017), “Possible Worlds in the Precipice: Why Leibniz Met Spinoza?“; Facta Universitatis, Series: Philosophy, Sociology, Psychology and History, година 16, брой 3, с. 213-223, doi:10.22190/FUPSPH1703213V

Vassil Vidinsky (2008), „Dynamical Interpretation of Leibniz’s Continuum“; сп. Kaygı – Uludag Üniversitesi Felsefe Dergisi (Uludag University, Journal of Philosophy), брой 10, пролет 2008, с. 51-70

Books in Bulgarian:

Васил Видински, Мария Калинова и Камелия Спасова (2018) – Хаос и безредие. Случайното на езика, литературата и философията, поредица „Тълкувания“; София: Литературен вестник, 327 с.

Васил Видински (2017) – Случайности. Историческа типология; София: Университетско издателство „Св. Климент Охридски“, 404 с.

Васил Видински, съст. и ред. (2014), Philosophia Naturalis. Първа част. Време, пространство, тяло и движение в началото на Новото време, превод Димитър Божков, Огнян Касабов, Сергей Стефанов, Христо Хр. Тодоров и Велислава Тодорова; София: Университетско издателство „Св. Климент Охридски“, 285 с.

Васил Видински (2011), Ведрото на Нютон срещу дървото на Декарт. Въвеждане; София: Университетско издателство „Св. Климент Охридски“, 2011, 375 с.

Списък на всички по-важни публикации.

Blog Posts

  Upcoming Talks and Conferences

  Списък на всички доклади.

  Memberships

  East European Network for Philosophy of Science.

  Vassil Vidinsky

  Profile picture of Vassil Vidinsky

  @vidinsky

  Active 6 months, 2 weeks ago