• Ang Arctic Hunter Gatherer ay naniniwala sa mga espiritu ng hayop bilang "Mga ugnayan ng tao sa natural na mundo na naka-embed sa Arctic Hunter Gatherer Society at mga tungkulin sa pamilya (Erica Hill) bilang panlipunang kamalayan sa konteksto ng William

  Author(s):
  Charles Peck Jr (see profile)
  Date:
  2008
  Group(s):
  Cultural Studies, Irish Literature and Culture, Latin America and the Caribbean, Psychology and Neuroscience, Religious Studies
  Subject(s):
  Filipinos, Filipinos--Psychology, Philosophy, Philippine, National characteristics, Philippine, Prehistoric peoples, Ethnology, Culture, Archaeology, Arctic Regions
  Item Type:
  Blog Post
  Permanent URL:
  https://doi.org/10.17613/0dns-6058
  Abstract:
  Sinabi ni Ramon Reyes: Kung ituturing nating relihiyon ang pangunahing dimensyon ng tao kung saan iniuugnay niya ang sagrado, sa "lampas," sa nagbibigay ng batayan at pinakahuling kahulugan ng kanyang pang-araw-araw na pag-iral, kung gayon ang mga animistikong paniniwala at gawain ng ang mga unang Pilipino ay magiging kuwalipikado bilang relihiyon. Ang animismo ay nagsilbi para sa kanila bilang isang pangkalahatang balangkas ng kahulugan, na nagbibigay ng panghuli sa buhay. Bilang layunin Sa katunayan, ang buong kaayusang panlipunan ng Ifugao, kabilang ang mga praktikal na paraan ng pamumuhay, mga institusyong panlipunan at mga tuntunin, moralidad at lahat ng iba pa, ay bumubuo ng isang sistemang nagkakaisa at ito ay tinitingnan bilang isang relihiyosong kababalaghan na super-natural na pinagmulan. Ang lahat ng mga phenomena na ito ay pinaniniwalaang naihayag sa kanilang mga ninuno, ang ilan ay malabo, ang iba ay mas malinaw. Ang mga ito ay katawanin, sa mga kuwento na muling isinalaysay sa panahon ng mga ritwal; at, hanggang sa kasalukuyan ay pinaniniwalaan silang may kakaibang kapangyarihang mahiko. Ang mga paghahayag na ito ay ipinasa sa kasalukuyang henerasyon. (Religious Experience in the Philippines: From Mythos Through Logos to Kairos Author(s): RAMON C. REYES; Philippine Studies, Vol. 33, No. 2 (Second Quarter 1985), pp. 203-212 Published by: Ateneo de Manila Unibersidad)
  Metadata:
  Status:
  Published
  Last Updated:
  3 months ago
  License:
  All Rights Reserved

  Downloads

  Item Name: pdf animal-filipino-spirits-hill-12-9-23.pdf
    Download View in browser
  Activity: Downloads: 22