• Ang Pagtatagpo ng Noli Me Tangere at Telebisyon: Batayan sa Mungkahing Gabay ng Guro (Teacher’s Guide)

  Author(s):
  Jell Vicor P. Opeña
  Editor(s):
  IJMERI (see profile)
  Date:
  2023
  Group(s):
  International Journal of Multidisciplinary Educational Research and Innovation
  Subject(s):
  Social sciences, Humanities, Education, Tagalog language
  Item Type:
  Article
  Tag(s):
  Noli Me Tangere, Telebisyon, Batayan, Gabay sa Pagtuturo, Panonood
  Permanent URL:
  https://doi.org/10.17613/mrcm-t421
  Abstract:
  Layunin ng pananaliksik na ito na makabuo ng Gabay sa Pagtuturo (Teacher’s Guide) bilang kagamitang makatutulong sa pagkatuto ng asignaturang Filipino. Gamit ang deskriptibong pananaliksik, natuklasan na 81% ng mga guro ang nagsabing makatutulong ang paglikha ng Gabay sa Pagtuturo (Teacher’s Guide). Ayon naman sa 95% ng mga mag-aaral, nararapat isama ang mga gawaing kaugnay ng panonood upang mas maging interaktibo at epektibo ang pagkatuto ng nabanggit panitikan. Batay sa mga inilahad na kinalabasan, nabatid ng mananaliksik na malaking bahagdan ng mga guro at mag-aaral ng asignaturang Filipino ang nagsasabing may kahirapan ang pagtuturo at pagkatuto ng Noli Me Tangere bilang akdang pampanitkan sa ikaapat na markahan ng ika-9 na baitang. Sa makatuwid, ang pagkakaroon ng Gabay sa Pagtuturo (Teacher’s Guide) ng nabanggit na Obra Maestra ay makatutulong nang malaki hindi lamang sa guro bagkus ay pati na rin sa mag-aaral.
  Metadata:
  Published as:
  Journal article    
  Status:
  Published
  Last Updated:
  3 months ago
  License:
  Attribution

  Downloads

  Item Name: pdf 11.-opena.pdf
    Download View in browser
  Activity: Downloads: 11