• Η ΣΧΕΣΗ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΣΤΗ ΣΚΕΨΗ ΤΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ Α. ΔΟΞΙΑΔΗ ΚΑΙ ΤΟΥ ADRIANO OLIVETTI: ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΚΑΙ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΝAΚΑΜΨΗΣ

  Author(s):
  Marianna Charitonidou (see profile)
  Date:
  2023
  Item Type:
  Conference paper
  Permanent URL:
  https://doi.org/10.17613/j35t-sb82
  Abstract:
  Η εν λόγω εισήγηση αποσκοπεί στο να ρίξει φως στις σύνθετες σχέσεις μεταξύ των πολιτικών του Ψυχρού Πολέμου, συμπεριλαμβανομένου του Ευρωπαϊκού Προγράμματος Ανάκαμψης (European Recovery Program) (ERP), που είναι γνωστό, επίσης, ως Σχέδιο Marshall, αφενός, και της αρχιτεκτονικής και της αστικής ανάπτυξης, αφετέρου. Βασίζεται στην αντίληψη ότι το Ευρωπαϊκό Πρόγραμμα Ανάκαμψης διαδραμάτισε καθοριστικό ρόλο στην ανασυγκρότηση της Ευρώπης μετά τον Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο. Μια κεντρική υπόθεση στην οποία βασίζεται η εισήγηση, είναι η θέση ότι, τόσο ο αρχιτέκτονας και πολεοδόμος Κωνσταντίνος Α. Δοξιάδης (1913-1975) όσο και ο Ιταλός βιομήχανος Adriano Olivetti (1901 -1960), έπαιξαν καθοριστικό ρόλο για την εξέλιξη των αλληλεπιδράσεων μεταξύ του πολεοδομικού σχεδιασμού και της πολιτικής του Ευρωπαϊκού Προγράμματος Ανάκαμψης. Ο Κωνσταντίνος Α. Δοξιάδης και ο Adriano Olivetti συνέβαλαν στη διαμόρφωση εθνικής ταυτότητας σε διαφορετικά εθνικά πλαίσια. Τόσο ο Δοξιάδης όσο και ο Olivetti υπήρξαν σημαντικοί φορείς των πολιτικών του Ψυχρού Πολέμου και του Ευρωπαϊκού Προγράμματος Ανάκαμψης. Παράλληλα, και οι δύο συνέβαλαν καθοριστικά στη διαμόρφωση των στρατηγικών που εφάρμοσαν η Ελλάδα και η Ιταλία όσον αφορά τη συμβολή του Ευρωπαϊκού Προγράμματος Ανάκαμψης στην ανασυγκρότησή τους μετά τον Β’ Παγκόσμιο Πόλεμο. Οι διαφορετικές καταβολές των Δοξιάδη και Olivetti και ο ιδιαίτερος χαρακτήρας της Ελλάδας και της Ιταλίας κατά τη μεταπολεμική περίοδο, συνέβαλαν στη διαμόρφωση διαφορετικών αρχών όσον αφορά στο όραμα της πολιτικής τους δράσης και τη σχέση τους με τον τρόπο που ο καθένας από αυτούς αντιλαμβανόταν το ζήτημα της εθνικής ταυτότητας, και τη δυνατότητα των στρατηγικών πολεοδομικού σχεδιασμού να συμβάλουν δυναμικά στη διαμόρφωση νέων όρων κατανόησης του ζητήματος της εθνικής ταυτότητας.
  Metadata:
  Published as:
  Conference proceeding    
  Status:
  Published
  Last Updated:
  12 months ago
  License:
  Attribution

  Downloads

  Item Name: pdf τελική-εκδοχή-Μαριάννα-Χαριτωνίδου.pdf
    Download View in browser
  Activity: Downloads: 26