• Language and Literary Studies of Warsaw vol. 7

  Editor(s):
  Krzysztof Fordonski (see profile)
  Date:
  2017
  Group(s):
  Literary Translation
  Subject(s):
  Literature, Linguistics, Culture
  Item Type:
  Book
  Tag(s):
  Linguistics and literature
  Permanent URL:
  http://dx.doi.org/10.17613/ekt9-hr22
  Abstract:
  The 7th issue of our journal. List of contents: 1. XVI-wieczny poeta-metafizyk jako twórca świata przedstawionego. Nowe pola badawcze Dorota Gładkowska 2. “The Vane Sisters” by V. Nabokov and the Hermeneutics of Memory and Death Małgorzata Hołda 3. Lose Yourself, Find Empathy - Narrative Perspective and Mirror Neurons in J.M. Coetzee’s Age of Iron Hilmar Heister, 4. Realizacja stylizacji na polszczyznę Żydów w angielskich przekładach Meira Ezofowicza Elizy Orzeszkowej Klaudia Ciesłowska 5. Rilke i Hulewicz. Przyjaźń poety i jego tłumacza. Tomasz Ososiński 6. Strategie translatorskie w przekładzie tekstów specjalistycznych (na przykładzie tłumaczenia polskich i rosyjskich umów cywilnoprawnych) Elwira Stefańska 7. Nazwy instytucji, funkcji i tytułów w praktyce pracy tłumacza Paweł Kluczek, 8. Semantic Shifts in Selected Late Middle English Battle-Nouns Weronika Kaźmierczak 9 Stosunek do zapożyczeń tureckich na Bałkanach jako problem tożsamościowy Artur Stęplewski 10. Intrinsic Conceptualizations of Space, Time and Abstraction. How a Particular Prepositional Phrase Demarcated by a Mother Tongue Hinders the Second Language Acquisition Marta Trzeciecka 11. The Place of Gaming-Related Terminology on a Cultural Map – Social and Lexicographic Implications of the Gaming Phenomenon Adam Bemowski 12. Słownictwo handlowe jako system terminologiczny Jacek Nowakowski 13. Zmiany semantyczne i leksykalne w europejskiej terminologii naukowo-technicznej Sylwia Krukowska/ dr Paweł Koszela 14. Intercultural Conditionings of Business Communication Alicja Fandrejewska, 15. M. Święcicka, M. Peplińska-Narloch (red.), 2015. (Nie)grzeczność, interakcja, komunikacja. Bydgoskie Studia nad Pragmatyką Językową 1. Bydgoszcz: Wydawnictwo Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego. Str. 352. Łukasz Berger.
  Metadata:
  Published as:
  Book    
  Status:
  Published
  Last Updated:
  2 years ago
  License:
  All Rights Reserved
  Share this:

  Downloads

  Item Name: pdf 2017_llsw_7.pdf
    Download View in browser
  Activity: Downloads: 112