• Nota’s nemen in 16de-eeuws Leuven: Een database van tekstboeken uit het Drietalencollege

  Author(s):
  Xander Feys, Maxime Maleux, Raf Van Rooy (see profile)
  Date:
  2020
  Group(s):
  Renaissance / Early Modern Studies
  Subject(s):
  Renaissance, Books, History, Intellectual life, Hebrew language--Study and teaching, Hebrew language, Latin language
  Item Type:
  Presentation
  Meeting Title:
  Boekhistorisch Forum 2020
  Meeting Org.:
  KU Leuven
  Meeting Loc.:
  Zoom (online)
  Meeting Date:
  13 November 2020
  Tag(s):
  Collegium Trilingue, Leuven, Book history, Intellectual history, Classics, Hebrew studies, Greek, Hebrew, Latin
  Permanent URL:
  http://dx.doi.org/10.17613/wmq6-r491
  Abstract:
  De afgelopen twintig jaar heeft het onderzoek naar (studenten)notities in vroegmoderne tekstedities een enorme groei gekend. Hoewel deze recente studies tot belangrijke inzichten in de lespraktijk hebben geleid, blijven het vaak ad hoc-analyses die (1) diepgaandere implicaties over het studieobject achterwege laten en (2) een traditionele gevalspecifieke methodologie hanteren. Ons onderzoeksproject “Ad fontes!” in the Classroom (gefinancierd door KU Leuven & FWO) beoogt een meer algemeen kader uit te tekenen om geannoteerde studentenhandboeken op een systematischere manier te onderzoeken. In het bijzonder verkent het project de mogelijkheden van een relationele databank, die de volgende gegevens wil opnemen en open access beschikbaar wil maken voor de casus van het Leuvense Collegium Trilingue te Leuven in de 16de eeuw, een academische instelling waar gratis Latijn, Grieks en Hebreeuws werden onderwezen: (1) de edities van alle studentenhandboeken die aan het Trilingue circuleerden; (2) individuele geannoteerde exemplaren van deze edities; (3) individuele annotaties. De focus ligt op bronnen die het 16de-eeuwse onderricht van Vergilius, Homerus en het Bijbelboek Psalmen reflecteren. De studentenotities worden getranscribeerd, vertaald en met relevante metadata getagd (aard van de annotatie, bronnen, aantal woorden, etc.). Deze aanpak zal ons in staat stellen om op doordachte wijze onze datasets te ordenen en om gemakkelijk kwantitatieve data over de notities te genereren en er een typologie van op te stellen. Tijdens onze presentatie zullen we voornamelijk focussen op de structuur van de databank. Met enkele welgekozen voorbeelden willen we de praktische werking van de databank duiden, alsook illustreren welke data opgevraagd kunnen worden – data die voordien veel moeilijker waren om te verkrijgen. We staan in het bijzonder stil bij in het oog springende of problematische boekhistorische aspecten.
  Notes:
  PowerPoint Presentation
  Metadata:
  Status:
  Published
  Last Updated:
  2 years ago
  License:
  All Rights Reserved
  Share this:

  Downloads

  Item Name: pdf nota’s-nemen-in-16de-eeuws-leuven-versie-9.pdf
    Download View in browser
  Activity: Downloads: 74