• Kako pronaći jezikoslovni naziv

  Author(s):
  Mario Marković, Josip Mihaljević (see profile) , Milica Mihaljević
  Date:
  2020
  Subject(s):
  Corpora (Linguistics), Computational linguistics
  Item Type:
  Article
  Tag(s):
  corpus creation, project JENA, linguistic terminology, Corpus, Computational lingustics
  Permanent URL:
  http://dx.doi.org/10.17613/2jk3-t352
  Abstract:
  Za hrvatski jezik ne postoji specijalizirani korpus jezikoslovnoga nazivlja. Većina se korpusnih istraživanja provodi na korpusima Hrvatska jezična riznica i Hrvatski jezični korpus hrWaC. Ti korpusi, međutim, obuhvaćaju jako malo tekstova koji pripadaju znanstvenomu stilu, pa su stoga neprikladni za terminološka istraživanja. Stoga će se, da bi se postigao definirani cilj, izraditi priručni jezikoslovni korpus koji se sastoji od računalno dostupnih i pretraživih izvora.Taj će korpus biti temelj za daljnja proučavanja jezikoslovnoga nazivlja i on će se dopunjavati novim izvorima i nakon završetka trajanja projekta. Cilj je ovoga rada pokazati na koji je način pristupljeno izradi jezikoslovnoga korpusa kako bi se o postojanju i značajkama korpusa informiralo sve one koje zanima jezikoslovno nazivlje, ali i kako bi se pružio model oblikovanja specijaliziranih korpusa, koji je primjenjiv i na druge struke. Dosad je izrađena radna inačica korpusa, koja je dostupna svim članovima projekta Jena, a na zahtjev i svim ostalim članovima akademske zajednice koji imaju pristup programu Sketch Engine te AAI@EduHr korisnički račun.
  Metadata:
  Published as:
  Journal article    
  Status:
  Published
  Last Updated:
  3 years ago
  License:
  All Rights Reserved

  Downloads

  Item Name: pdf 05_u_dva_klika_misem_1_2020.pdf
    Download View in browser
  Activity: Downloads: 76