• Traditional Japanese Literature: An Anthology, Beginnings to 1600 - Haruo Shirane (Translation of the Pages 139-150)

  Author(s):
  Semiha Karaoğlu (see profile)
  Date:
  2020
  Subject(s):
  Japanese--Social life and customs, Japanese language, Japanese literature, Japan, Area studies, History, Modern, Literature, Modern
  Item Type:
  Translation
  Tag(s):
  East Asian cultures, Japanese, japanese society, literature and ideology, Japanese culture, Japanese studies, Modern and contemporary Japanese literature and culture, Modern Japanese literature
  Permanent URL:
  http://dx.doi.org/10.17613/pkr4-4b22
  Abstract:
  Michizane resmi görevi dahilinde yazarken kendisiyle aynı dönemde olanların yaptığı gibi özellikle Konfüçyüsçü temaları seçerdi; fakat görev icabı değil de kendi zevki için yazdığındaysa Taoculuk'a dönerdi. Budacı düşüncenin de eserlerinde sık sık ortaya çıktığı görülür, hatta bir Şinto duası bile yazmıştır. Çeşitli düşünceleri bağdaştıran bu yaklaşım Michizane'nin zamanında oldukça yaygındı. Michizane'nin sarayda yazdığı Konfüçyüsçü resmi şiirler genellikle methiyelerdir. Örneğin; bir üniversite merasimi vesilesiyle yazmış olduğu yapıt, bir Konfüçyüs klasiğidir. Ancak Michizane vali olarak, Çin kökenli örneklere dönmüş olup Konfüçyüsçü öğretiyle ele ele çalışmış ve böylece toplumsal hataları dile getirerek devlet yönetimini daha ilerici ve düzgün işler hale getirmeye çalışmıştır. Şair her ne kadar daha önce yazılmış olan Çin şiirlerini örnek alsa da kendi yapıtlarında Sanuki'ye ait ayrıntılar bulunur. Yapıtlarında halka karşı takındığı sevecen tavırla daha sonraki yerel edebiyatta bu kitleye karşı sergilenen küçümseyici tutum arasında taban tabana bir zıtlık görülür. Michizane'nin Taocu şiirleri, genellikle iş hayatının gailesinden kaçış motifleriyle yüklüdür. Bazı eserleri kırsal kesimlere yapılan kısa geziler hakkında olmasına karşın, aşağıdaki alıntı sarayda yaşadığı tatsız olaylar hakkındaki düş kırıklığını dile getirir. Şairin Budacı şiirlerinde de tıpkı Konfüçyüsçü dizelerinde olduğu gibi resmî merasimlere ve kişisel inançlara yer verilmiştir.
  Metadata:
  Status:
  Published
  Last Updated:
  3 years ago
  License:
  All Rights Reserved
  Share this:

  Downloads

  Item Name: pdf traditional-japanese-literature-an-anthology-beginnings-to-1600-haruo-shirane-139-150.pdf
    Download View in browser
  Activity: Downloads: 283