• Aranykor és sex appeal: Mnémosyné leányai / The Golden Age and Sex Appeal: Mnemosyne's Daughters

  Author(s):
  Miklos Mezosi (see profile)
  Date:
  2019
  Subject(s):
  Comparative literature, Greek poetry, Latin poetry, Opera, Semiotics, Poetics, Cross-cultural studies
  Item Type:
  Book
  Tag(s):
  Semiotics of opera, Mythopoetics, Hungarian poetry, Greek and Latin poetry, Comparative cultural studies, Literary criticism
  Permanent URL:
  http://dx.doi.org/10.17613/s87q-h750
  Abstract:
  Az európai irodalom aranykorában irodalom és zene békés, boldog szimbiózisban élt egymással. Nem is létezett akkor még ez a szó: irodalom. A fiatal bázeli klasszika-filológus, Friedrich Nietzsche így különíti el az irodalom és a zene „bűnbeeséssel” felérő szétválasztásának korát az aranykortól: „A literatúra, az irodalom szó fogalmisága elgondolkodtató és előítéletet is hordoz. […] Az írás puszta eszköze volt a nyelv művészének, aki legelébb is beszédével és énekeivel lépett a közönség elé. […] Ugyanakkor azt látjuk, hogy mindig több művészet kapcsolódik össze, legalábbis a cselekvés és a deklamáció művészete, de lehet a zene, a dal és a tánc is.” „Elvonatkoztatnak a művészetek ilyen összefonódásától, amikor később a tisztán klasszikus irodalmi műveket kánonná teszik az olvasó ember számára. […] elválasztották a hozzájuk tartozó művészetektől és úgy tekintették, mintha olvasóknak írták volna azokat. A mi szemléletünknek rá kell mutatnia a többi művészettel való – igen szoros! – összefüggésre is: ebből következik a nem-irodalmi műveltség képe.” Az Aranykor és sex appeal – Mnémosyné leányai című kötet abba a világba hívja az olvasót, ahol az irodalomról folytatott diskurzusban a zene „nem kívülről meghívott vendég, hanem aktív résztvevő, és elősegíti az eszmecserét”. A könyv a szerző egyetemi kurzusaira és a hozzájuk kapcsolódó kutatásaira épül. Az antik és magyar irodalmi kánon néhány jól ismert darabja mellett operák képezik a vizsgálódás tárgyát. A szerző az irodalom, a mítosz és a zene kapcsolatának új perspektívákat adó felfedezésére invitálja olvasóit.
  Notes:
  https://gondolatkiado.hu/aranykor-es-sex-appeal-mnemosyne-leanyai
  Metadata:
  Published as:
  Book    
  Status:
  Published
  Last Updated:
  3 years ago
  License:
  All Rights Reserved
  Share this:

  Downloads

  Item Name: pdf aranykor_és_sex_appeal_mnémosyné_leányai.pdf
    Download View in browser
  Activity: Downloads: 55